Hyrje në Fotografi

Hyrje në Fotografi

Vlera : € 125

  • 4.50
Hyrje në Fotografi është kursi ideal për të gjithë ata që duan të hyjnë në botën e bukur të fotografisë. Çdo gjë është e shpjeguar thjesht dhe me shembuj konkretë, nën drejtimin e një fotografi me eksperiencë shumë vjeçare.

Për kë është ky kurs:
- Për të gjithë fillestarët. Nuk ka nevojë për njohuri të mëparshme në fushën e fotografisë apo të kompjuterit.
- Për të apasionuarit e fotografisë, që duan të dinë më shumë rreth fotografisë ose aspirojnë të bëhen fotografë në të ardhmen.

Në fund të kursit ju do jeni në gjendje të realizoni me sukses nje Set Fotografik nga fillimi ne fund. Do dini të përdorni aparatin fotografik, të pozoni subjektin dhe të editoni fotot tuaja.

Kursi zhvillohet në grupe te vegjël, 3 - 4 persona. Një pjesë zhvillohet në klasë, kurse pjesa tjetër në natyrë me projekte konkrete. Kursi zhvillohet duke krijuar portofolin personal të secilit student, duke edituar fotot që shkrepen nga vetë studentët.

Në fund të kursit ju do të paiseni me:
- Diploma e përfundimit të kursit.
- Disk me portofolin e punimeve
- Disk me programin Adobe LightRoom dhe të gjitha presetet e përdorura gjatë kursit.
- Diploma do jetë e vërtetueshme online në faqen e kursit.

Kurset teorike në klasë zgjatin një orë kurse temat praktike në natyrë zgjatin një - dy orë.

Zhvillimi i kursit

Temat Kryesore
Tema Kohëzgjatja Vendi Cmimi
Historia e Fotografisë 1 orë Klasë -
Njohja me aparatin Dixhital 1 orë Klasë -
Pozimi 2 orë Klasë -
Drita Natyrale 2 orë Klasë dhe Natyrë -
Drita Artificiale Profesionale 2 orë Klasë dhe Natyrë -
PhotoShooting 4 orë Klasë dhe Natyrë -
Editimi në LightRoom 4 orë Klasë -
TOTAL 16 orë € 125
Në përfundim të kursit ju do dini:
Njohuritë Niveli
Përdorimi i Aparatit fotografik Profesional
Përdorimi i lenteve të ndryshme sipas situatës
Përdorimi i ndriçimit sipas situatës
Realizimi i një seti fotografik
Editimi i fotove të setit fotografik
Çfarë merrni në fund të Kursit
Me mbarimin me sukses të këtij kursi ju do paiseni me:
Diploma e përfundimit të kursit
Disk me portofolin tuaj fotografik
Disk me programin Adobe LightRoom dhe të gjitha Presetet
Linku i Diplomës Digitale në website tonë